EduCloud Alliance

educloud_alliance_logo2EdCloud Alliance laitettiin virallisesti alulle Tampereella 22.10.2014 pidetyssä tilaisuudessa. Linkki etälähetyksen videointiin tämän jutun lopussa.

Mikä ihmeen EduCloud?

EduCloudin (ent. Kansallinen Pilviväylä) ideana on koota yhteen koulussa tarvittavia digitaalisia materiaaleja ja resursseja. Sitä voisi verrata vaikkapa maailmanlaajuisesti hotellipalveluita yhteen kokoavaan nettisivustoon, jossa käyttäjä voi hakea ja vertailla eri hotelleja, ja josta löytyy esim. myöskin käyttäjien omakohtaisia arvioita kohteista. Kullakin materiaalin tai palvelun tarjoajalla voi siitä riippumatta samalla olla omiakin tarjontakanaviaan, EduCloud vain tarjoaa eri toimijoiden tuotteita samasta paikasta kootusti.

Vaikka EduCloud haluaakin painottaa toimintaansa avoimen lähdekoodin tuotteille, mukana voi olla myös maksullisia materiaaleja. Nyt pilotointivaiheessa kuitenkin kaikki tuotteet ovat ilmaiseksi käytettävissä.

EduCloudilla on myös yhteistyötä Viron kanssa.

Kertakirjautumisella sisään

EduCloudin käytön halutaan olevan joustavaa, joten tavoitteena on myös, että yksillä tunnuksilla pääsisi kaikkiin palveluihin ja materiaaleihin. Alkuun sosiaalisen median tunnuksista olisi käytettävissä Twitter, Linkedin ja Facebook, mutta oppilaita ohjataan käyttämään oman oppimisalustan tunnuksia sikäli, kun ne saadaan linkitettyä järjestelmään mukaan.

Ensimmäinen pilotti

Tällä hetkellä hankkeessa on mukana reilut 20 koulua ja 5 oppimisalustaa (Moodle, Fronter, Dream, It’s Learning ja Peda.net). Ensimmäisen vaiheen pilottiin ei oteta enää uusia kouluja, mutta kiinnostuneiden koulujen kannattaa ottaa yhteyttä kuullakseen miten mukaan pääsisi sitten jatkossa. Alussa materiaaleja on vielä melko vähän ja tässä haetaankin nyt asialle hyväksyntää kentältä, että onko suunta oikea. Tärkeää hankkeessa on konkreettisuus, eli pitää tapahtua konkreettisesti kouluja hyödyntäviä asioita. Muutenkin kokonaispalvelun rakentaminen on vasta alussa, ja se on jakautunut allianssin ja ministeriön kesken.

Ensimmäinen pilotti on kestoltaan vain 23.11. – 5.12.2014, jotta saataisiin pikaisesti tietoa ja tuntumaa asiaan. Tammikuussa asia jatkuu eteenpäin ensimmäisen pilotin kokemusten pohjalta.

Merkitys Suomelle

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru näkee EduCloudin parantavan mahdollisuuksia koulujen tasa-arvoistumiselle digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä.
Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru näkee EduCloudin parantavan mahdollisuuksia koulujen tasa-arvoistumiselle digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru ilmaisi huolensa maan koulujen tasa-arvoisuudesta digitaalisuuden käytön suhteen. Parhaimmillaan koulut ovat asiassa erittäin aktiivisia, mutta toisaalta on kouluja, joilla nykyteknologian käyttö jää hyvinkin vähälle. Tähän haasteeseen hän toivoisi EduCloudin tuovan apua siinä mielessä, että kun palvelut ovat selkeästi tarjolla ja helposti saatavilla, se toisi digipalvelut lähemmäksi myös niitä, jotka eivät ole oikein päässeet vauhtiin niiden käytössä.

Ministeri korosti oppilaiden motivaation merkitystä opiskelussa. Huolestuttavaa on, että vaikka suomalaiset oppilaat edelleenkin menestyvät kohtuullisesti Pisa-tutkimuksissa, he ovat kouluviihtyvyydessä neljänneksi viimeisiä. Hänen mukaansa koulumotivaatiossa on nähtävissä suuria eroja ihan jo oppilaiden vanhempien koulutustaustojen pohjalta: korkeammin koulutettujen vanhempien lapset ovat motivoituneita opiskelemaan. Tuo motivaatio tulee vanhemmilta ”perintönä”, kuten tekee myös kielteinen asennoituminen. Tällainen jakautuminen pitäisi saada katkaistua. Opiskelumotivaatioon pitäisi nyt peruskoulussa kiinnittää erityisen painokkaasti huomiota, jotta nykypolven oppilaista tulisi aikanaan myöskin opiskeluun kannustavia vanhempia. Yhtenä merkittävänä motivointikeinona Kiuru näkee sen, että koulu eläisi toimintatapojensa osalta samassa ajassa, kuin muukin yhteiskunta.

Lisätietoja

Etälähetyksen videointi: http://youtu.be/lf_l7G1N-aY?t=44m30s

EduCloud Alliansen verkkosivu: https://portal.educloudalliance.org/

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkolehti: http://www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2014/2003/pilvivayla.html

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivusto hankkeesta: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/pilvivayla/index.html

LinkedIn-keskusteluryhmä: https://www.linkedin.com/groups/EduCloud-Alliance-Pilviv%C3%A4yl%C3%A4-6671440?home=&gid=6671440&trk=anet_ug_hm&goback=%2Egmp_6671440

ITK 2014 – Pedagogiikka palaa

Keskiviikko 9.4.2014

iPad oppimisessa / Workflow

Workshop by APD-kouluttajat Jukka Kilpiä, Janne Nissinen ja Timo Kainulainen

Jukka Kilpiä veti Janne Nissisen ja Timo Kainulaisen avustamana tämän aamupäivän kolmituntisen workshopin, jossa perehdyimme iPadin käyttöön kahden eri tehtävän kautta, joita voi ihan sellaisenaan soveltaa koulussa oppilaiden kanssa.

Ensimmäisessä pääsimme toimittajiksi ja tehtävämme oli raportoida TV-uutisiin linnunradaltamme löytyneestä uudesta planeetasta. Työ aloitettiin tallentamalla omaan iPadiin kuva Voyger-luotaimesta ja toinen kuva itse planeetasta. Ne tuotiin Explain Everything -appiin (ohjelmaan), jossa Voyager kiersi planeettaa ja selostaja selosti tilannetta. Lopuksi tuotos vietiin videotiedostoksi, jotta se saataisiin sitten iMovieen.

Seuraavassa vaiheessa kuvasimme itseämme selostamassa tapahtumaa. Puhe tuli siis nauhoitettua uudelleen, mutta tällä kertaa selostajan näkyessä kuvassa.

Nyt avattiin iMovie (videoeditointi), johon viimeksi tallennettu video tuotiin. iMovien teemaksi valittiin Uutiset. Sen jälkeen projektiin lisättiin Voyager-klippi upotettuna kuvana (picture-in-picture), otsikot sekä uutisten taustamusiikki valmiista iMovie-taustoista. Lisäksi video liitettiin Pages-ohjelmalla tehtyyn sivupohjaan.

Toisessa työssä teimme äidinkieli-aiheisen sarjakuvan Strip Design -appilla. Työ aloitettiin ottamalla iPadilla kolme valokuvaa joistakin konkreettisista aiheista. Kun kuvat oli otettu, annettiin ohjeeksi tehdä niistä sarjakuva, jonka puhekuplissa on äidinkieleen liittyviä käsitteitä. Meidän kohdallemme osui verbi. Lopuksi useampi sarjakuva koottiin yhteen Book Creator -appilla.

Luovasti iPadillä / Garageband ja iMovie

Tämän osuuden päävetäjänä toimi Janne Nissinen muiden avustaessa. Ideana oli koostaa video, jonka taustamusiikki tehdään itse Garagebandillä. Halutessaan sai tehdä animaation Stop Motion -appilla, tai sitten käydä kuvaamassa ITK- tai Aulankoaiheista materiaalia hotellin sisä- ja ulkopuolella. Valitsin jälkimmäisen. Ohjeena oli kuvata materiaalia yhteensä 1-3 minuuttia, minkä jälkeen materiaali editoitaisiin iMoviessa halutun mittaiseksi. Minulle lopputuotoksesta tuli jokseenkin tasan minuutti. Kun video oli oikeassa mitassaan, sille ryhdyttiin tekemään taustamusiikkia Garagebandillä. Onnistuin tekemään minuutin mittaisen biisin, jonka vein sitten suoraan Garagebandistä iMovieen. Lopputulos ei ole häävi, mutta asia tuli selväksi.

Pitkän päivän päätteeksi käytiin vielä Oulun porukalla (ja Kempeleen, jonka Ouluun liittyminenkin tuli sovittua samalla) tutustumassa Sanoma Pron uuteen oppimisympäristöön, jonka jälkeen pulahdus Aulangon kylpylän altaisiin tuntui oikein mukavalta.

Konferenssi jatkuu…

Konferenssin virallisen kaksipäiväisen osuuden avasi tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, minkä jälkeen opetusministeri Krista Kiuru piti oman puheensa. Ministerin jälkeen olivat äänessä vielä Bill Shribman, Evan johtaja Matti Apunen ja tutkijatohtori Carita Kiili Jyväskylän yliopistosta.

Sali oli tupaten täynnä, joten päädyin lopulta juttusille Pasi Mattilan kanssa aiheesta 3D-ympäristöt. Kaveri on jo pitkään vienyt eteenpäin ajatusta 3D-ympäristöjen käytöstä opetuksessa. Jos olet käyttänyt Second Lifeä, niin saat hiukan kiinni ideasta. Tässä on mielestäni hyvä esimerkki siitä ”myyräntyöstä”, mikä jonkun on tehtävä, jotta asiat etenee. Tuotteelle löytyy kiinnostusta Suomen lisäksi eri puolilta maailmaa, mutta näin radikaalin ja uuden toimintatavan vieminen arkikäyttöön vaatii näkemyksen ja kovan sinnikkyyden lisäksi myöskin aikaa. Kertakaikkiaan hienoa työtä nämä kaverit tekevät!
http://finpeda.fi

AMK-opinnäytetyöskentelyä pilvessä – case PROksi
Reititin.metropolia.fi
http://itk.fi/2014/ohjelma/foorumi/532
Esitykseen liittyviä linkkejä: http://proksi.metropolia.fi/, http://reititin.metropolia.fi/

Konferenssin parasta antia omalle kohdalleni. Hienoa nähdä, miten uutta teknologiaa hyödynnetään mielekkäällä tavalla. Ei keksitä uusia oppimisympäristöjä, vaan hyödynnetään olemassa olevaa luontevalla tavalla. Hankkeessa on huomioitu keskeiset toimijat – opiskelijat, opettajat ja työnantajat – ja heidän todelliset tarpeensa amkin opinnäytetöissä.

Mielenkiintoinen osio oli PROksi -aihepankki. Sinne mikä tahansa yritys voi heittää aiheita heitä itseään kiinnostavista asioista, joihin haluaisivat löytää ratkaisun. Aihe voi olla mikä vaan, jopa tyyliin ”meillä on uusi yritys ja haluaisimme keksiä jotain kivaa, mitä kukaan muu ei ole vielä tehnyt”. Tähän mennessä kansalaisjärjestöt, startup-firmat ja pienet yritykset ovat olleet aktiivisia aiheiden lisääjiä.

Haasteitakin on ollut:

 • vaihtelevat digitaaliset taidot
 • Avoimessa tilassa kirjautumisen pelko
 • Keskeneräisyyden sietäminen
 • Työnantajien pelko liikesalaisuuden menettämisestä
 • Henkilöresurssi opiskelijan ohjaamiseen
 • Opettajien pedagogiset haasteet

Järjestelmä on maksuton, mutta silti kustomoitavissa kunkin oppilaitoksen itsensä näköiseksi. Ehdottomasti tarkemman tutustumisen arvoinen juttu!

iPadit

Näyttää siltä, että iPadit ovat tulleet jäädäkseen, nimittäin niihin liittyviä esityksiä oli jopa yllättävän paljon. Viehätys lienee helppokäyttöisyydessä ja laadukkaissa ohjelmistoissa. Kielteisiäkin kommentteja kuului: ”kaikki alkaa näyttää ja kuulostaa iPadeillä tehdyltä”. Toisaalta voisi ajatella, että mitä sitten, eihän niitä tuotoksia oikeasti muille tehdä eikä niitä kukaan edes katso. Tärkeintähän on se prosessi, jossa jotain asiaa käsitellään. Jos sen käsitteleminen iPadillä on helppoa ja jopa hauskaa, niin itse asiahan saa silloin entistä enemmän huomiota sen tekijältä.

Loppusanat

Piti sitten vielä perjantaina vierailla Oulun yliopiston osastolla, jossa pääsin sanomaan painavan mielipiteeni väitteeseen ”opettajan ei tarvitse kehittyä, peruskoulutus riittää”.

 

ITK 2013 – Tulevaisuus pelissä

20130412-112717.jpgJos tänä vuonna ei ilmassa vielä ollutkaan kevään merkkejä, niin varma kevään merkki on kuitenkin ITK-konferenssi Hämeenlinnan Aulangolla. Viimeisten 14-15 vuoden aikana on tainnut jäädä yksi kerta käymättä, joten kai tästä on jo jonkinlainen perinne tullut. Tämän vuoden teema on Tulevaisuus pelissä mielenkiinnolla lähdettiin katsomaan mitä kaikkea se tuo tullessaan.

Varsinainen ITK-konferenssi on kaksipäiväinen, mutta se alkaa jo keskiviikkona workshop-päivällä. Tänä vuonna workshopeja oli kaikkiaan 16, joista osa aamupäivän tai iltapäivän tapahtumia, osa kokopäiväisiä. Itse osallistuin kokopäivän kestävään AMKien järjestämään workshopiin, jossa punaisena lankana oli virtuaalitilat ja teknologian kehittyminen vuoteen 2030 saakka. Päivä koostui alustuksista ja keskusteluista. Todettiin, että tulevaisuuden teknologiset näkymät on hyvin vaikuttavat, mutta toisaalta asioiden koulutuspuolella arveltiin etenevän aika lailla saman suuntaisella tahdilla, kuin tähänkin saakka: pienin askelin. Yhteinen mielipide oli, että toimivat systeemit jäävät elämään, jos ne aidosti tuovat opetukseen lisäarvoa. Workshopin kotisivulta löytyy alustusten materiaalit ja muuta lisätietoa.http://www.itk.fi/2013/ohjelma/workshop/85

Torstain avajaisissa Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä oli avauspuheessaan huolissaan suomalaisen koulun tilanteesta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä opetuksessa. Numeraalisten vertailujen näkökulmasta Suomi on aika paljon jäljessä Euroopan kärkeä tietokoneiden määrässä. Vielä huonompi on tilanne opettajien pedagogisten taitojen suhteen myöskin konemäärään suhteutettuna. Pääjohtaja pohtikin, että ellei tilanteeseen saada muulla tavalla korjausta, se on hoidettava normilla. Toisaalta hän oli iloinen ja huojentunut siitä, että tässäkin tapahtumassa oli 1600 opetusalan ammattilaista ratkomassa näitä haasteita. Tässä Tarmo Toikkasen mainio kolumni asiaan liittyen: http://tarmo.fi/blog/2013/04/suomessakin-keskusjohtoiseen-opetukseen/

Esityksiä löytyi joka lähtöön valtavasti, ja monta mielenkiintoista joutui taas kerran ohittamaan päällekkäisyyksien vuoksi. Erno Lehtinen avasi aritmeettisten pelien lähtökohtia mielenkiintoisesti ”aritmeettisten taulujen” näkökulmasta, ja jatkuen siitä matemaattisten strategioiden hyödyntämiseen. Tältä pohjalta hän on työryhmineen lähtenyt kehittämään NumberNavigation-peliä. Tästäkin tullaan saamaan jatkossa lisää tutkimustietoa, joten jäämme kiinnostuneina odottamaan.

Mikko Laakso kertoi ViLLE-järjestelmästä, joka on oppimisympäristö, joka on suunniteltu opettajalle. Järjestelmässä voi luoda tehtäviä, jotka tarkistaa itse itsensä. Tuollaisen välittömän palautteen voi kytkeä myös pois päältä kokeita varten. Tehtäviin upotetut pelilliset ominaisuudet tuovat kokonaisuuteen lisää mielenkiintoa.
http://www.itk.fi/2013/ohjelma/teemaseminaari/209

Millaiset asiat sitten tuntuivat tänä vuonna nousevan pinnalle? Omasta näkökulmastani esiin nousivat sähköiset oppimateriaalit ja pelillisten ominaisuuksien liittyminen niihin. Ne nousivat esiin heti aloituspuheenvuorossa, mutta olivat paljon esillä myös foorumiesityksissä ja messustandeillä. Ne hakee muotojaan nyt erittäin aktiivisesti ja html5 on syrjäyttämässä flash-teknologian.

Summa summarum: kehitys kehittyy ja asioilla on tapana järjestyä, tavalla tai toisella.

Kun 1600 opetusalan ammttilaista kokoontuu Aulangolle, niin sanan "pedagogia" kuulee aika monta kertaa. Eräs luokanopettaja sanoi, että hän ei ole viimeisen vuoden aikana keskustellut opettamiseennliittyvistä asioista niin paljon, kuin nyt. Koulussa ei ole ehtinyt.
Kun 1600 opetusalan ammttilaista kokoontuu Aulangolle, niin sanan ”pedagogia” kuulee aika monta kertaa. Eräs luokanopettaja sanoi, että hän ei ole viimeisen vuoden aikana keskustellut opettamiseennliittyvistä asioista niin paljon, kuin nyt. Koulussa ei ole ehtinyt.

Bett 2013

Tänä vuonna Bett-messut siirtyivät Olympia-hallista ExCel-messukeskukseen. ExCelin sisääntulo oli varsin selkeä.
Tänä vuonna Bett-messut siirtyivät Olympia-hallista ExCel-messukeskukseen. ExCelin sisääntulo oli varsin selkeä.

Tämä oli kolmas käyntini Lontoon Bett-messuilla. Bett on Euroopan suurin koulutusteknologian tapahtuma, joten työni kannalta sen sisältö on varsin keskeistä. Olin työkaverini kanssa messuilla OAMK:n lähettämänä, mutta myöskin Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluista väkeä oli mukana reilut 20 kollegaa, mikä myöskin kertonee jotain aiheen kiinnostavuudesta. Aiemmilla kerroilla tilaisuus järjestettiin Olympia-messukeskuksessa, joka oli sijainniltaan kohtuullisen lähellä Lontoon keskustaa. Tämän vuoden messut pidettiin ExCel-hallissa, joka sijaitsee Victoria-aseman paikkeilta Thames-jokea myötäillen n. 15 km itään päin. Maanalaisella matkaan on varattava käytännössä tunteroinen ja reittivalinnasta riippuen selviää 1-2 vaihdolla. Hotelleja on toki myös heti ExCelin vieressä, mutta ne tulevat varatuiksi melko aikaisin. Valtavassa ExCel-keskuksessa pyöri nytkin Bettin lisäksi pari muutakin messua.

Edellisen vuoden Bett-messuista kirjoittelin artikkelissa https://markusaalto.wordpress.com/2012/01/23/bett-2012/. Tähän koetan hakea välähdyksiä asioista, jotka nousivat jostain syystä itselleni esiin aiempia kertoja enemmän.

Maailmalla kuuma keskustelun aihe on robottiautojen tuleminen, joten silmään sattui täälläkin robottiteknologia. Tanssivassa robotissa ei sinänsä ole mitään uutta, mutta indikoiko tämäkin silti olemassa olevaa murrosta?
Maailmalla kuuma keskustelun aihe on robottiautojen tuleminen, joten silmään sattui täälläkin robottiteknologia. Tanssivassa robotissa ei sinänsä ole mitään uutta, mutta indikoiko tämäkin silti olemassa olevaa murrosta?
Robotiikkaa oli havaittavissa myöskin vauvanhoitoon liittyvässä opastamisessa. Robottivauvan käsittely on paljon turvallisempaa, kuin oikean. Ehkä tätä kautta ainakin ensisynnyttäjän itsetuntoa saadaan hiukan rohkaistua.
Robotiikkaa oli havaittavissa myöskin vauvanhoitoon liittyvässä opastamisessa. Robottivauvan käsittely on paljon turvallisempaa, kuin oikean. Ehkä tätä kautta ainakin ensisynnyttäjän itsetuntoa saadaan hiukan rohkaistua.

Toinen huomiota kiinnittänyt asia oli 3D-grafiikka. Aika vaikuttava kokemus esim. tutkia sydämen toimintaa niin, että sydän leijuu silmien edessä ja sitä voi pyöritellä (tietsikan hiirellä) ja ottaa siitä vaikkapa halkileikkausnäkymän. Siinä tarvittiin vielä 3D-lasit, mutta nähtiinpä nyt sitten myöskin ilman laseja toimiva 3D-näyttö.

Kuvassa olevat lentokoneet olivat siinä näytöllä, paitsi se lähimpänä oleva, joka leijui näytön ulkopuoella. Jukka yritti ottaa sen siiven kärjestä kiinni, mutta ilmaahan se vain haroi.
Kuvassa olevat lentokoneet olivat normaalisti näytöllä, paitsi tuo lähimpänä oleva, joka leijui näytön ulkopuoella. Jukka yritti ottaa sen siiven kärjestä kiinni, mutta ilmaahan se vain haroi. Tähän ollaan siis menossa:  3D-grafiikka ilman 3D-laseja.

Valokuvasta kolmiulotteisuus ei käy kovinkaan selvästi ilmi, mutta ehkä sen voi hiukan aistia. 3D-grafiikan ohella silmiin pistävä seikka oli myös 3D-tulostus – se on tosiaankin todellisuutta ja hintansa puolesta vaikka kotiin hankittavissa oleva laite. Periaatteenahan siinä on se, että piirretään 3D-suunnitteluohjelmalla kuva jostakin esineestä (esim kännykän kuoret) ja tulostetaan se. Tulosteena tulee siis oikeat kännykän kuoret, jotka voi oikeasti ottaa käyttöön.

Tai jos arkkitehti piirtää talon, hän voi tulostaa siitä pienoismallin pöydälle.
Tässä arkkitehti on tulostanut piirtämästään rakennuksesta 3D-pienoismallin (katso lähikuva klikkaamalla kuvaa).

Esityksiäkin kuunneltiin, ja tietysti meitä kiinnosti erityisesti Microsoftin Office 365, koska sitä ollaan Oulun opetustoimessa ottamassa käyttöön kuluvan vuoden kuluessa. Esityksessä ei sinänsä tullut esiin kovin dramaattista uutta, mutta mukavia havainnollistava demoja kyllä.

Microsoftin esitys Office 365 -järjestelmästä kiinnosti kävijöitä. Varsin toimivan tuntuisesta työkalusta tuntuisi olevan kyse!
Microsoftin esitys Office 365 -järjestelmästä kiinnosti kävijöitä. Varsin toimivan tuntuisesta työkalusta tuntuisi olevan kyse!

Linkkejä:

ITK’12, workshop-päivä

iPad-workshop by Ilona IT

20120418-141011.jpg

Tämän vuoden ITK käynnistyi omalta osaltani keskiviikkona Ilona IT:n iPad-workshopilla Risto Korhosen johdolla. Risto kertoili alkuun hiukan tablet-laitteiden maihinnoususta Suomen kouluihin, ja aikamoisella harppauksella niitä on tullutkin. Ilona IT on perustanut sivuston http://eduforum.fi/ jossa esitellään vinkkejä tablet-koneiden opetuskäyttöön.

Yksi keskeinen ajatus oli ”one-to-one”, eli yksi laite oppilasta kohti. Samalla puhuttiin myös periaatteesta ”bring your own device”, eli että koska oppilailla alkaa olla paljon älypuhelimia, padejä ja kannettavia tietokoneita, niin miksi niitä ei hyödynnettäisi koulussa!

Sitten alettiinkin perehtyä iPadin käyttöön. Tutustuttiin esim. kuvien ja videon ottamiseen ja käyttämiseen Explain Everything -ohjelmalla. Sillä voi tehdä esityksiä, joihin voi tuoda kuvia, tekstiä, kuvioita ja vaikkapa videota näyttävän nettisivun. Miellekarttojen tekoon sopii hyvin Mindjet tai Popplet. Viimeksi mainitussa voi viisi henkilöä muokata samaa miellekarttaa. Socrative-ohjelmalla (www.socrative.com) voi tehdä kokeita verkkoon. Ohjelmaa voi käyttää ihan selainpohjaisesti, tai sitten appseilla. Lisäksi tutustuttiin myös näihin: iMovie, Teacherpal.

iBooks Author -ohjelmaa käytetään Mac-tietokoneella, ja tuotoksia voi sitten käyttää iPadeillä. Kirjoja voi myös laittaa jakeluun iTunesiin joko maksullisena tai ilmaisena. Tommi Wallenius esitteli ohjelman käyttöä. iBooks Author on saman tyyppinen kuin Pages (Applen tekstinkäsittelyohjelma), ja siihen voi tuoda videota, ääntä, valokuvia ja myöskin muilla ohjelmilla luotuja sisältöjä (esim. Word). Lisäksi kirjaan voidaan tuoda widgettejä, kuten kuvagalleria, joka näyttää sivulla yhden ”kuvapaketin”, jonka kuvia voi selata pyyhkäisemällä. Esimerkkinä tutustuttiin Vuokko Kankaan 3-luokkalaistensa kanssa tekemään Eläinten talvi -nimiseen kirjaan, joka on saatavissa iBooks Storessa (ilmainen).

Hyväksi havaittuja appseja opetuskäyttöön

 • Photon (flashia näyttävä selain)
 • Puffin (flashia näyttävä selain)
 • Virtual History – Roma (maantieto/historia)
 • Star Walk (avaruuden tutkimiseen)
 • wolfram Alpha (matikka)
 • Minds of Modern Mathematics (matikan historiaa)
 • MathStudio (laaja ohjelma matikkaan)
 • Merck PSE HD (kemia)
 • Chemist (esim kemian kokeiden tekemiseen)
 • Data Collection
 • My Tracks
 • Pocket Body (biologia)
 • Pocket Heart (biologia)
 • Lisää ohjelmavinkkejä Ilona IT:n eduforum.fi-sivuston kautta rekisteröitymällä.

Koulu muuttuu – oletko valmis?

Seminaari Metsokankaan yhtenäiskoululla

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Oulun opetustoimesta.

Huom, tämä artikkeli ei ole mikään virallinen raportti tapahtumasta, vaan ainoastaan itseäni varten koottu muistijälki päivästä. Jos tästä on iloa jollekin, niin olkaatte hyvät.

Metsonkaan koulun yhdessä Microsoftin (Partners in Learning) kanssa järjestämä seminaari pidettiin Metsokankaan yhtenäisperuskoululla. Ohjelmassa oli kouluun tutustumista, koulun rehtorin tervetuliaissanat, sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän esitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Uuden Oulun opetustoimessa. Opetustoimen tietostrategian johtoajatuksena on, että jokaisella opetustoimen oppilaalla ja opettajalla tulee olla tasa-arvoinen oikeus nykyaikaisiin työvälineisiin ja oppimisympäristöihin. Tavoitteen toteuttaminen vaatii myös rahallisia resursseja, minkä vuoksi asioissa joudutaan etenemään pykälä kerrallaan.

Osanottajia oli 120 henkeä, eli mukava määrä ottaen huomioon ajankohdan. Paikalla oli rehtoreita, opettajia ja muita opetusalan ihmisiä jopa ihan ulkomailtakin saakka.
Merja Narvo-Akkola puhui koulujen johtamisen kehittämisestä.

Juho Matti Norrena Jyväskylän yliopistosta ei päässytkään puhumaan aiheesta Innovatiivinen opetus ja oppiminen -tutkimusta, vaan sen sijaan kuulimme Espoon opetustoimen Merja Narvo-Akkolan esityksen aiheesta Koulujen johtamisen kehittäminen, josta hän on tehnyt myös väitöskirjan. Merja puhui mm. siitä, miksi suomalaista koulujärjestelmää pitäisi kehittää, vaikka Pisa-testeissä menestytään ja muut maat ihmettelevät, miksi me edelleen kehitämme koulua niin vahvasti, vaikka se on jo nyt niin menestyvä. Koulun johtamisen ja toimintakulttuurin kehittäminen tulee olemaan OPH:n yksi keskeinen painopiste. Kehittämistarpeet johtuvat mm. seuraavista:

 • OPS-uudistus
 • työhyvinvointi
 • resurssien käyttö
 • tasa-arvoisuus ja -laatuisuus
 • uudet tiedot johtamisesta, opetuksesta ja oppimisesta
 • moniarvoisuuden lisääntyminen ja oppimistulosten lasku Suomessa

Opetushallituksen ankkuritutkimusten perusteella oppilaiden osaaminen tuntuu olevan heikkenemässä. Nyt halutaan selvittää mistä se johtuu, jotta asiaa voitaisiin korjata. Tärkeää:

 1. työntekijöiden hyvinvointi
 2. asiakastyytyväisyys/oppimistulokset
 3. turvallisuus ja luottamus
 4. jaetut arvot ja visio
 5. jaettubjohtajuus
 6. osallistava päätöksentekojärjestelmä
 7. luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutus (sosiaalinen pääoma)
 8. innovatiivisyys ja kehittäminen

ITL-tutkimus (www.itlresearch.com) Tulevaisuuden taidot:

 • tiedon rakentaminen ja tuottaminen
 • ongelman ratkaisu ja luovuus
 • yhteisöllisyys ja yhteistyötaidot
 • itsesäätely ja -arviointi
 • vuorovaikutustaidot
 • globaali tietoisuus
 • tieto- ja viestintätekniikan taidot

Meillä Suomessa on keskusjohtoinen opetussuunnitelma, mutta opettajilla on suuri valta sen toteuttamiseen. Tämä perustuu opettajien hyvään koulutukseen ja Suomen koululaitoksen pedagogiseen käsitykseen opettamisesta ja oppimisesta. Nyt, kun koulua halutaan edelleen kehittää, joudumme miettimään paljon asioita uusiksi. Monia juttuja voisi kääntää päälaelleen: esim. meillä on käytetty luokasta poistamista rangaistuksena. Sen voisi kääntää niin päin, että ne, jotka osaa, voisivat poistua luokasta jatkamaan opiskelua itseohjautuvasti vaikkapa kirjastoon tai johonkin koulun oppimispisteeseen tietokoneen, oman mobiililaitteen, vihkon, kirjan tai kaverin kanssa.

Healthy Child – Ritaharjun yhtenäisperuskoulu

Opettajat Rea Tiilikainen ja Piia Vänskä

Ritaharjun liikunnanopettajien tempaus oppilaan elämänhallintataitojen kehittämiseen hyvinvointipäiväkirjan avulla. Siinä oppilas täyttää päiväkirjaa syömisistään ja liikkumisistaan. Lisäksi käytettiin myös Excell-pohjaa, jota oppilaat itse täyttivät koulussa tehtävien kuntotestien perusteella heti välittömästi testin jälkeen (oppilailla omat läppärit mukana liikuntatunnilla). Yksi hyvinvointipäiväkirjan osio oli myös sellainen, että oppilaat videoivat omia/toistensa liikuntasuorituksia ja vertasivat niitä mallisuorituksiin, jolloin itse pääsi kiinnittämään huomiota onnistumisiin ja kehittämiskohteisiin. Lisäksi kokonaisuuteen kuului myös musiikkiliikuntaosio. Projektista on koostettu myös hieno video, joka löytyy osoitteesta http://www.ratedesi.com/video/v/KUHz-Q1GEHY/Healthy-child.

Osaamisen johtaminen

Rehtori Vesa Äyräs Espoon Koulumestarin koulusta.

Yhteisöllisyys ei aina ole välttämättä ammatillista yhteisöllisyyttä, vaikka sitä sen juuri pitäisi olla. Meidän ei tarvi olla kavereita ja samaa mieltä kaikesta, vaan meidän tulee olla ammattilaisia ja yhteisöllisyydenkin pitää olla ammatillista. Kouumestarin koulu haluaa profiloitua innovatiivisena kouluna. Tämä toimii neljällä tasolla: lasten innovaatiot, opettajan innovaatiot, koulun innovaatiot ja kunta/opetustoimen innovaatiot. Yksi oppilaista/huoltajista lähtenyt innovaatio on oppilaiden itse vetämät kerhot, joita koululla on nyt 28 kpl. Tämä on rauhoittanut paljon monia oppilaita, jotka muuten ”touhuavat” paljon silloin, kun se ei olisi toivottavaa. Koulussa lähdettiin opettajuuden kehittämisestä. Alettiin tekemään enemmän yhteistyötä. Heillä aloitettiin ensin yhteistoiminta ilman tietokoneiden ja -verkkojen apua, eli lähdettiin liikkeelle yhteis- ja tiimiopettajuudesta. Se on selvästi parantanut henkilökunnan jaksamista. Tässä metodissa myöskin huoltajat kohdataan yhdessä, mikä näyttää uskottavana myös huoltajien silmissä. Huonosti käyttäytyvää oppilasta ei rangaista laittamalla oppilas käytävään tai reksin puheille, vaan sen sijaan päästetäänkin luokan ulkopuolelle ne hyvin toimivat oppilaat. Muut jäävät opettajan kanssa luokkaan. Oppilaat rakentavat oman lukujärjestyksen sen mukaiseksi, miten haluavat suorittaa annetut oppisisällöt. Jotkut saavat urakkansa valmiiksi jo keskiviikkona, jolloin he voivat käyttää loppuajan muuhun oppimiseen. Opettajien YT-aikaa on 60 min viikossa niin, että saman luokka-asteen opettajat suunnittelevat yhdessä tunnit. Työmäärä vähenee, kun tuntien suunnittelutyö jaetaan ja samalla tuntien laatukin paranee. Lisäksi on muut tiimit, joilla toimii ”vuorovaikutuksen” säännöt. Tarkoittaa sitä, että tiimien tekemiä päätöksiä ei ammuta alas eikä muuteta käytäväparlamenteissa. Kaiken toiminnan onnistumisen edellytyksenä on, että koulun kehittäminen ei saa tulla ylhäältä rehtorista käsin, vaan opettajat sunnittelevat koulun kehittymisen yhdessä.

Osaamiskarttatyökalu

Rehtori Kalle Komulainen, Metsokankaan koulu, Oulu

Rehtori Kalle Komulainen, Metsokankaan koulu, Oulu.

Metsokankaan rehtori Kalle Komulainen esitteli eri yhteistyötahojen kanssa kehitetyn Excell-pohjaisen työkalun, jota voi hyödyntää opettajien osaamistason kartoittamiseen. Lisäksi Kalle esitteli Microsoft Partners in Learning School Research -tutkimuksen taustoja ja antia. Esimerkiksi oppimisen laajentaminen luokkahuoneen ulkopuolelle hätkähdytti: sitä ei näyttänyt olevan omalla koululla juuri ollenkaan! Seurasi hyvä esimerkki ja yhteenveto siitä, mitä asialle voisi tehdä.

Kallen jälkeen Arto Willman (Oulun opetustoimi) puhui opettajuuden muuttumisesta viime vuosikymmenistä nykypäivään ja aina vuoteen 2030 saakka. Esityksen sisältö liikkui samoissa asioissa kuin edellistenkin ja toimi ikäänkuin selkiyttävänä yhteenvetona niistä. Arto puhui oppilashuoltotyöstä, mutta myös rajojen ylittämisen rohkeudesta sekä yhteisen suunnitelman merkityksestä. Lopuksi kuultiin vielä Otto Leskisen (Metsokankaan koulu, luokaopettaja) esitys uuden Hiekkavaaran koulun pedagogisen suunnittelun taustoista ja lähtökohdista.

Virallisen osuuden jälkeen Marianna Nieminen Microsoftilta esitteli X-Boxin uutta Kinect-peliä, jossa peliohjaimena toimii ihmisen oma keho. Pelaaminen alkaa sillä, että pelaaja astuu X-Boxin kameran eteen, joka skannaa pelaajan kehon. Itse pelaamiseen ei siis käytetä erillistä peliohjainta, vaan ohjaimena toimii koko keho. Peliä on viety myös kouutukseen ja siitä on saatu hyviä kokemuksia mm. autististen lasten kanssa.

Pähkinänkuoressa

Tärkein päivän viesti oli se, että opettajan arkityö tulee jatkossa perustumaan yhteisopettajuuteen kahden, kolmen tai useamman opettajan toimesta niin, että esim. rinnakkaisluokat yhdistetään yhdeksi suureksi luokaksi. Lisäksi koko koulun kaikkien opettajien yhteistoiminnallisuuden merkitys kasvaa yhä enemmän.

Linkkejä

Muita aiheeseen liittyviä videoita

iPadillä Windowsia ja Liven SkyDriveä

20120223-234014.jpg

Tuo yllä oleva kuva on ruutukaappaus iPadistä.

Tässä on nyt iPad2 kädessä eka päivää ja heti piti lähteä kokeilemaan ihan uusinta uutta, eli virtuaalista Windows-työpöytää ja sen myötä tietenkin Windows Liven SkyDriveä. Kysymys kuuluu: voiko iPadillä luoda ja muokata SkyDrivessä kansioita ja tiedostoja? Vastaus on: kyllä voi. Mutta siihen tarvitaan ainakin vielä tällä hetkellä virtuaalinen työpöytä. Sellaisen saaminen onkin sitten oma juttunsa, mutta meillä Oulussa sen tarjoaa Oulun Tietotekniikka (OTT).

Käyttöönotto oli naurettavan helppoa, mutta Windowsin käytettävyydessä tablet-laitteella on vielä hiomista. Suunta tuntuu kuitenkin oikealta, joten hyvältä näyttää. Alla kuvassa tilanne, jossa iPadillä on aloitettu testitiedosto SkyDrivessä, kirjoitettu tekstiä ja tuotu digikameralla otettu kuva.

20120223-234357.jpg

Tässä vielä osoite alkuperäiseen tiedostoon:
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=633628829ff9ac7d&resid=633628829FF9AC7D!1060&parid=root

P.S.2. Koko tämä juttu tehtiin tällä yhdellä iPadillä kuvankaappauksineen kaikkineen. Kitarakuva tuotiin luontevasti ouka-tunnukseni alla olevasta kuvat-kansiostani. Tätä WordPressin-blogia kirjoittaessani en enää käyttänyt Windowsia, vaan iPadin WordPress-sovellusta (ilmainen). MELEKONEN! 🙂